O nás

Dovolte, abychom vám byli nápomocni při objevování awakeningu, při vašich procesech a prožitcích na cestě probuzení, následné transformace a realizace k Nejvyššímu světlu. Vycházíme z učení Onennes v Indii a pomáháme šířit duchovno jako součásti každodenního smysluplného a radostného života.

Awakening

Smyslem Awakeningu je probudit naši základní životní energii, vnitřní sílu v nás, nazývanou kundaliní energie.
Čistění a uzdravování nás probíhá ve 3 fázích - probuzení, transformace a realizace - a velmi různorodým způsobem u každého jedince. Probuzená energie v nás proudí, naráží na různé prožitky a situace z minulosti, současnosti i budoucnosti. Ale i přesto, že je proces dlouhodobý a někdy bolestný, je jeho velkým přínosem, že díky němu jsme schopni tyto situace jasně vidět, cítit, odžívat a nakonec s nimi přestáváme bojovat…
Awakening je probuzení prožitku, probuzení naší vnitřní síly a podstaty v nás. Dochází tak k propojení našeho vnitřního vnímání s realitou a uzdravení na úrovni fyzické, psychické i duchovní.
Podstata Awakeningu jako učení vznikla na Oneness Univerzitě v Indii a vychází z myšlenek jejich zakladatelů, Sri Ammy a Bhagavana.

Onennes

Univerzita Onennes je posvátná duchovní škola, je centrem pro učení inspirované zakladateli Sri Ammou a Sri Bhagavanen. Univerzita nepropaguje žádné konkrétní náboženství, dogma, víru nebo učení, ale přijímá účastníky všech přesvědčení, náboženství a víry, na všech stupních jejich cesty a pomáhá jim probudit se do vyšších stavů vědomí.
Jedinečnost univerzity spočívá v tom, že jednotlivá učení předávaná na kurzech, si mohou účastníci na kurzu přímo na sobě ověřit a zažít je osobně. Základní vizí univerzity je pomoci jednotlivcům přesunout se ze stavu pouhé existence k opravdovému životu. Lidé absolvující Onennes univerzitu jsou šťastní, cítí lásku a propojenost jako jejich přirozený stav bytí.
Posláním Univerzity Onennes je, aby každý jedinec objevil právě jednotu v sobě. Transformace v každé lidské bytosti vede pak k objevení lepšího já, zlepšení a rozšíření rodinných vztahů, osvícení společnosti a nakonec vytvoření jednoty lidstva jako celku.

Dikša

Dikša je inteligentní živá energie o velmi vysoké vibraci, té nejvyšší inteligence, která nám pomáhá dostat se do stavu blaženosti, do stavu Jednoty. Je zároveň silně léčivá, plná čisté lásky, moudré pomoci, požehnání, milosti, odpuštění a štěstí.
Její působení otevírá v člověku možnost dostat se do stavu, kdy je schopen uvědomit si svou skutečnou podstatu, uvědomit si, jak mysl člověka ovládá. Dikša nám rovněž pomáhá uvědomit si své strachy, fobie, falešné představy a všechny negativní pocity a programy, které brání člověku k plnému a šťastnému prožívání života.
Proces dikši vytváří neurobiologické změny v mozku (aktivace některých center v mozku a deaktivace jiných), probouzí v těle energetická centra a uvádí do rovnováhy přirozené zdraví těla. Přenos energie provádíme přikládáním rukou na hlavu.

Onennes Univerzita v Indii - Chrám Nejvyššího Světla

"Vědomé probuzení Vědomí"

 Umět Žít,
Umět Prožívat,
Umět Přijímat,
Umět Odpouštět,
Umět projevit Vděčnost,
Umět Milovat.

Toť náš záměr pro vás, drazí lidé.
Každý z nás dostal již vše a má vše, co k životu potřebuje.
Jen umět To opravdu žít a být v naplnění.